Hand Fan

17000   تومان   30 16970 
4000

206

بدون نیاز به برق و باطری
سبک
کم حجم
یکدست روشن شدن زغالها
پر قدرت
استفاده در منزل و مسافرت
آماده کردن زغال ها در کمترین زمانScroll