چای شهرزاد

16500   تومان  

302

کارشناسان شهرزاد با بیش از 50 سال سابقه محتوی کیسه های رویال را از بهترین ترکیبات طبیعی چای های کشور کنیا و نیز باغات آسام هندوستان وسیلان انتخاب کرده اند.

طعم اصل چای نوش جان

ترکیبات: چای صددرصد خالص و طبیعی سیلان ، کنیا و آسام هندوستان


captcha

Scroll