چای کیسه ای ارل گری

16500   تومان  

303

کارشناسان شهرزاد با بیش از 50 سال سابقه محتوی کیسه های ارل گری را از ترکیب نمودن بهترین چای های کنیا و سیلان و هندوستان با رایحه گیاه ترنج حاصل نموده اند .

ترکیبات : چای خالص و طمع طبیعی ترنج


captcha

Scroll