دمنوش دیابتی گیاه بوقناق

25000   تومان  

305

گیاه بوقناق که در سال های اخیر به شدت مورد توجه کارشناسان و متخصصان قرارگرفته تاثیر فوق العاده ای بر کاهش میزان قند خون دارد. در یک طرح پژوهشی به مدت سه سال بیش از 1000 نفر دیابتی از مناطق مختلف کشور از عرق بوقناق استفاده کرده که در تمام موارد نتیجه مثبت بود و دیابت در این افراد تحت کنترل قرار گرفت. در یک دوره چهارماهه نه برگشتی مشاهده شد و نه عوارضی گزارش گردید. بر اساس نظر کارشناسان استفاده از دمنوش یک گیاه به مراتب مفیدتر از عرق ان گیاه می باشد.

* می توان میزان مصرف را به هر 12، 8 یا 6 ساعت تنظیم نمود.
* هر استکان 100 میلی لیتر در نظر گرفته شده است.
موارد منع مصرف
در مادران شيرده باعث خشك شدن شير آنها مي شود .
مصلحات
بوقناق قند خون را بسيار پايين مي آورد در افرادي كه قند خون بالا ندارند حتما همراه خرما يا عسل خورده شود.

بدون هرگونه اسانس، رنگ، مواد افزودنی و شیمیایی


captcha
Scroll